საიტის გამოყენების წესები

ეს შეთანხმება არის სავალდებულო, ერთის მხრივ Prohosting.ge(შპს "პროჰოსტინგი") და მომხმარებელს შორის. შეთანხმება არეგულირებს ნებისმიერ სერვისს თუ მომსახურებას, შემოთავაზებულს შპს "პროჰოსტინგის" მიერ. ჩვენი სერვისი მოიცავს ვებ ჰოსტინგს, ვისრტუალური პერსონალური სერვერი(VPS) ჰოსტინგს და გამოყოფილ სერვერეს.

Prohosting.ge-ზე ნებისმიერი სერვისის/მომსახურების შეძენამდე გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ საიტის ჰამოყენების წესები. თუ თქვენ არ ეთანხმებით წესებს, მოგვწერეთ შესაბამის ელ-ფოსტაზე (billing@ProHosting.ge). თქვენ უნდა გამოიყენოთ ეს წესები მანამ, სანა თქვენი მომხმარებელი აქტიურია ჩვენს ბაზაში.

ერთის მხრივ მომხმარებელი დამ ეორეს მხრივ შპს "პროჰოსტინგი" ვთანხმდებით შემდეგე:


1. მომსახურების შეწყვეტა/გაუქმება:

შპს "პროჰოსტინგი" იტოვებს უფლებას გააუქმოს თქვენი სერვისი წინასწარ შეტყობინების გარეშე, გადახდილი თანხა მთლიანად ან ნაწილობრივ დაგიბრუნდებათ უკან(გარდა გარკვეული გამონაკლისებისა, როდესაც თანხის დაბრუნება შეუძლებელია მესამე პირის ინტერესებიდან გამომდინარე. მაგალითად IP მისამართის და SSL სერთიფიკატის შეძენის შემთხვევაში).

2. თანხის დაბრუნებას არ ექვემდებარება შემდეგი მომსახურება(არსებობის შემთხვევაში):

დომენური სახელის შეძენა/გადმოტანა,ვებ გვერდის გამართვა,SSL ლიცენზიის საფასური,პრემიუმ მხარდაჭერის გადასახადი,IP მისამართის საფასური.

3. თანხდის დაბრუნება:

თანხა დაუბრუნდება მომხამრებელს სერვისის გაუქმებიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში

4. მომხმარებლის(ექაუნთის) გასხვისება:

ჩვენს ვებ-გვერდზე დარეგისტრირებული მომხმარებლის გასხვისება დაუშვებელია. მომხმარებლის გამოყენების უფლება აქვს მხოლოდ მას, ვინც შეუკვეთა სერვისი. თქვენ არ გაქვთ უფლება მისი გაყიდვის ან გაქირავების. მომხმარებლის/სერვისის გასხვისების შემთხვევაში უნდა შეატყობინოთ ბილინგ დეპარტამენტს (billing@ProHosting.ge)

5. აკრძალვა სერვისის გამოყენებაზე:

პროჰოსტინგის მიერ მოწოდებული სერვისი უნდა იქნას გამოყენებული საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში. დაუშვებელია ისეთი მასალის განთავსება, რომელიც არ შეესაბამება კანონმდებლობას. ასეთი ქმედების შემთხვევაში თქვენი სერვისი დაუყოვნებლივ შეწყდება/გაუქმდება. აქ იგუსლიხმება, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი ტიპის საიტები: პორნოგრაფიული ხასიათის, ბავშვთა პორნოგრაფია, ტორენტები,IRC,სპამ აპლიკაციები,ჰაკერული ტიპის ვებ-გვერდები.

6. ჰოსტინგის შეზღუდვები.

ვებ სივრცე გათვლილია ნორმალურ გამოყენებაზე, შესაბამისად დაუშვებელია შემდეგი საიტების განთავსება: ფაილ-ჰოსტინგი, იმიჯ-ჰოსტინგი, მასიური სპამის დასაგზავნი აპლიკაცია და დიდი დატვირთვის მონაცემთა ბაზების მქონე საიტის განთავსება. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ გავაუქმოთ ასეთი ჰოსტინგ ექაუნთი.

>

7. კომუნიკაცია.

შპს "პროჰოსტინგი" დაგეკონტაქტებათ ელ-ფოსტის საშუალებით შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: გადასახადთან დაკავშირებული საკითხები, ცვლილებები, სერვერის გეგმიური განახლება ან შეფერხებული მუშაობა. გთხოვთ რეგისტრაციის დროს სწორად მიუთითოთ თქვენი ელ-ფოსტა.

8. სარეზერვო კოპია და ინფორმაციის აღდგენა:

პროჰოსტინგი არ იღებს პასუხისმგებლობას ფაილის დაკარგვა/დაზიანებაზე. პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება მომხმარებელს. მიუხედავად ამისა, სერვერზე ავტომაურ რეჯიმში ხდება ფაილების დარეზერვება კვირაში 2 ჯერ და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით დაგეხმაროთ დაკარგული ინფორმაცის აღდგენაში. დავალიანების გამო გათიშული მომხმარებლის დარეზერვება არ ხდება! შპს "პროჰოსტინგი" იტოვებს უფლებას გააუქმოს ექაუნთი გათიშვიდან 2 კვირის შემდეგ.

9. Uptime გარანტია:

"uptime" გარანტირებული 99.9%. წინააღმგდეგ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თანხის დაბრუნება.

10. დავების გადაწყვეტა

მხარეები ეცდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი დავები გადაწყვიტონ მოლაპარაკების გზით. თუ მოლაპარაკება ვერ მოხერხდება, დავა განსახილველად გადაეცემა სასამართლოს.

ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა | საიტის გამოყენების წესები
2007-2017 (c) შ.პ.ს "პროჰოსტინგი"
ყველა უფლება დაცულია
ProHosting.ge